blog

5 May 2021

Perast


Perast je jedan od najlepših gradova na crnogorskom primorju

Nalazi se na 12 km od Kotora, u pravcu Risna, u podnožju brda Sveti Ilija, nasuprot tesnaca Verige.

Podeljen je na dva dela velikom kamenom kuglom. Luka se prostire od Pjace do Pošova i obuhvata predeo uz obalu između dva reda kuća. Predstavlja mesto starih brodogradilišta i plemićkih palata kao što su palate Balović, Bronza, Čorko, Mazarević, Mrša, Visković i Šestokrilović. Penčići čine drugi deo i obuhvataju zapadnu stranu Perasta.

Perast ima bogatu istoriju

Baš kao i čitava Boka Kotorska, tako i Perast karakteriše duga istorija, koja počinje još u doba neolita, 3500. godine pre Nove ere.

Prelepi stari grad naziv je dobio po ilirskom plemenu Pirusta. Naime, prema legendi kraljica Teuta je želela da osigura ulaz u zaliv, pa je istočni deo od Risna naselila plemenom iz Albanije.

Kroz istoriju, mnogi su nastojali da osvoje Perast, počev od Vizantijskog carstva, mletačkih, francuskih, pa do austrijskih osvajača. Svako od njih, ostavio je značajan trag na ovom divnom mestu. A različite duhove prošlosti možete da osetite dok šetate gradom.

Perast je, pre svega, pomorski grad. U njemu je 1336. godine izgrađeno brodogradilište koje je radilo do 1813. godine. Zahvaljujući pomorstvu doživeo je i najveći procvat u 17. i 18. veku kada su lađe ovog grada plovile svetskim morima.


 

Perast, sa Gospom od Škrpjela, spada u jednu od najluksuznijih destinacija u Crnoj Gori

Kao što je ostrvo Sveti Nikola nezaobilazni deo Budve, tako se sa obale grada pruža neverovatni pogled na Gospu od Škrpjela.

Čuveno veštačko ostrvo nastalo je nabacivanjem kamenja i potapanjem brodova na podvodnu stenu. Na njemu se nalazi i istoimena crkva, koja je podignuta baš na tom mestu gde se mornarima ukazao lik Bogorodice 22. jula 1452. Na ovaj dan svake godine meštani plove barkama do ostrva noseći novo kamenje. Tradicionalni ritual ima i praktičnu stranu, jer na taj način se nadoknađuje kamenje koje je odnelo more.

Nudimo vam najbolju ponudu apartmana i privatnog smještaja u Crnoj Gori .

https://montenegrotourist.info/